NARZECZEŃSTWO

"Narzeczeństwo to czas stawiania fundamentów, niezbędny etap w procesie dojrzewania miłości, wzajemnego poznawania się, uczenia się, akceptacji drugiej osoby, zdobywania umiejętności wspólnego radzenia sobie w momentach zniechęcenia czy zmęczenia oraz rozwiązywania nieporozumień i konfliktów. Jest to też czas odkrywania odwiecznego zamysłu Boga wobec dwojga ludzi, którzy w dniu ślubu powiedzą sobie "tak" na całe życie". Alaina Quilici

ŚLUB

"Ty i Ja spośród tysięcy mocno trzymamy się za ręce, niezwykły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły... miła... Odtąd już razem zawsze i wszędzie. Tak miało być i tak niech będzie". Bolesław Leśmian

DZIECI

"Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy: cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym i do­magać się - ze wszys­tkich sił - te­go, cze­go pragnie". Paulo Coelho

“Jest jedna rzecz, którą musi posiadać każda fotografia – ludzki wymiar. Ten rodzaj fotografii to realizm, jednakże realizm to nie wszystko. Musi jeszcze temu towarzyszyć wizja i dopiero połączenie tych dwóch cech tworzy dobre zdjęcie. Trudno jest określić cieńką linię, gdzie kończy się materia, a zaczyna umysł”. Robert Frank